LOG-IN rechten en plichten
Wie inlogt en participeert, aanvaardt de regels zoals deze in dit reglement en bij alle hulp- en basisteksten van deze site te vinden zijn.
Lees hiervoor zeker de teksten onder: De initiatiefnemer houdt zich het recht voor eenieder te weigeren die ofwel deze regels niet naleeft, ofwel misbruik maakt van de geboden mogelijkheden. De inlogger geeft aan de initiatiefnemer het recht de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens te verifiëren. De initiatiefnemer kan een log-in toelating ongedaan maken indien de gegeven informatie niet correct schijnt te zijn.


Login      
Login
Paswoord


Nog geen login? Klik hier!